- Berserk #32 (Kentarô Miura)
- Holy Land #16 (Tsune Mori)
- Real #7 (Takehiko Inoue)
- Vagabond #27 (Takehiko Inoue)
- Yura y Makoto #36 (Katsu Aki)

¡Mayu Desu!