- Ëden's Bowy #17 (Kitsune Tennoji)
- Gundam The Origin #16 (Yasuhiko Yoshizaku)

- Hadaka no ôjisama #1 (Komomo Yamada)
- Ice Forest #1 (Chiho Saitô)

- Monkey Highschool #7 (Shôko Akira)

¡Mayu Desu!