• Bamboo Blade #7 (Masahiro Totsuka y Aguri Igarashi)
  • Crimson Hero #12 (Takanashi Mitsuba)
  • Detective Conan Especial #31 (Gosho Aoyama y varios)
  • Keshikasu-kun #5 (Noriyuki Murase)
  • Kôkô Debut #10 (Kazune Kawahara)
  • Pocket Monsters Special #28 (Hidenori Kusaka)

¡Mayu Desu!