• B.O.D.Y. #12 (Ao Mimori)
  • Five #8 (Shiori Furukawa)
  • Loveless #8 (Yun Kôga)
  • Otogi Matsuri #11 (Junya Inoue)
  • Wild Adapter #6 (Kazuya Minekura)

¡Mayu Desu!