• Gokuraku Seishun Hockey Bu #9 (Ai Morinaga)
  • Life #17 (Keiko Suenobu)

¡Mayu Desu!