- Dream Kiss Bunko #1 y #2 (Kazumi Ôya) - último número
- Zettai Kareshi Bunko #1 y #2 (Yû Watase)

¡Mayu Desu!