- First Girl Bunko #1 (Chiho Saitô)
- Zettai Kareshi Bunko #3 (Yû Watase) - último número

¡Mayu Desu!