- Brave Story ~Shinsetsu~ #20 (Yoichiro Ono) - último número
- Karin #14 (Yuna Kagesaki) - último número
- Napoleon -Shishi no Jidai- #9 (Tetsuya Hasegawa)

¡Mayu Desu!