- Love Junkies #24 (Kyo Hatsuki)
- Saint Seiya Episodio G #0 y #14 (Megumu Okada y Masami Kurumada)

¡Mayu Desu!