- 07-Ghost #6 (Yuki Amamiya y Yukino Ichihara)

¡Mayu Desu!