- Beach Stars #5 (Masahiro Morio)
- Kurosagi #19 (Takeshi Natsuhara)
- Zig Zag #8 (Yûki Nakaji)

¡Mayu Desu!