- La espada del inmortal #23 (Hiroaki Samura)
- Vinland Saga #6 (Makoto Yukimura)
- X Blade #4 (Satoshi Shiki)
- xxxHolic #13 (Clamp)

¡Mayu Desu!