- Sono Mukô no Mukôgawa #6 (Yoshitomo Watanabe) - último número
- Kizuna Shinshôban #2 (Kazuma Kodaka)

¡Mayu Desu!