- Gakuen Sôsei Nekoten! #4 (Yûji Iwahara)

¡Mayu Desu!