-¡Ah! Mi Diosa #37 (Kosuke Fujishima)
-Cesare, Hakai no Sôzôsha #5 (Fuyumi Soryo)
-Eden #18 (Hiroki Endo) Último Número
-Garôden #22 (Keisuke Itagaki y Baku Yumemakura)
-Lucu Lucu #9 (Yoshitô Asari)
-Zipang #36 (Kaiji Kawaguchi)

¡Mayu Desu!