- Hayate, mayordomo de combate #16 (Kenjiro Hata)
- Inu Yasha #54 (Rumiko Takahashi)
- Kekkaishi #21 (Yellow Tanabe)
- Kodomo no Jikan #5 (Kaworu Watashiya)
- Yamato Nadeshiko Shichi Henge #21 (Tomoko Hayakawa)

¡Mayu Desu!