- Beach Stars #6 (Masahiro Morio)
- Kurosagi: servicio de entrega de cadáveres #9 (Hôsui Yamazaki y Eiji Ôtsuka)
- Miyuki Shinshôban #5 (Mitsuru Adachi) - último número

¡Mayu Desu!