- Cesare, Hakai no Sôzôsha #4 (Fuyumi Soryo)
- Cooking Papa #95 (Tochi Ueyama)

¡Mayu Desu!