- Change! 123 #6 (Shiuru Iwasawa)
- Shugo Chara! #5 (Peach-Pit)
- Harenchi Gakuen Deluxe #5 (Go Nagai)

¡Mayu Desu!