• Oboreru Knife #7 (George Asakura)
  • Papillon -Hana to Chô- #3 (Miwa Ueda)
Tercer tomo de Papillon de la autora de Peach Girl... veremos como avanza la historia...
  • Rookies Bunko #7 y #8 (Masanori Morita)
  • Yu-gi-oh! Bunko #15 y #16 (Kazuki Takahashi)

¡Mayu Desu!