• Crayon Shinchan #47 (Yoshito Usui)
  • Crystal Dragon #25 (Yûho Ashibe)
  • Hokusô Fûunden #15 (Ling Ling Takiguchi)

¡Mayu Desu!