Shigurui #10 (Norio Nanjô y Takayuki Tamaguchi)

¡Mayu Desu!