• Battle Club 2nd stage #1 (Yûji Shiozaki)
  • Biomega #4 (Tsutomu Nihei)
  • Del cielo al infierno #18 (Oh! Great)
  • Gunnm Last Order #11 (Yukito Kishiro)
  • S·A #12 (Maki Minami)
  • Shanimuni Go #28 (Marimo Ragawa)
  • Sidooh #12 (Tsutomu Takahashi)
  • Skip Beat! #19 (Yoshiki Nakamura)
  • Tough #19 (Tetsuya Saruwatari)

¡Mayu Desu!