Iketeru Futari #27 (Takashi Sano)
Trigun Maximum #14 (Yasuhiro Nightow) - último número

¡Mayu Desu!