• Brave Story ~Shinsetsu~ #19 (Yoichiro Ono)
  • Sôten no ken #18 (Buronson y Tetsuo Hara)

¡Mayu Desu!