- Dokaben Superstars Hen #23 (Shinji Mizushima)
- Ganso! Urayasu Tekkin Kazoku #19 (Kenji Hamaoka)
- Nanba MG5 #15 (Toshio Ozawa)
- Worst #20 (Hiroshi Takahashi)
- Grappler Baki Kanzenban #11 y #12 (Keisuke Itagaki)

¡Mayu Desu!