- Angel Heart #26 (Tsukasa Hôjô)
- Brave Story ~Shinsetsu~ #20 (Yoichiro Ono) - último número!
- Cynthia_the_Mission #8 (Rui Takatô)
- Hey! Riki #12 (Kôichi Nagata y Hiroshi Takahashi)
- Orfina Saga #5 (Kitsune Tennoji)
- Sarai #19 (Masahiro Shibata) - último número!
- Oh! My darling Bunko #4 y #5 (Miwa Ueda) - último número!
- Tantei Gakuen Q Bunko #11 (Fumiya Satô y Seimaru Amagi)

¡Mayu Desu!