- D·N·Angel #12 (Yukiru Sugisaki)
- Hokusô Fûunden #16 (Ling Ling Takiguchi) - último número
- Ôke no Monshô #53 (Chieko Hosokawa)

¡Mayu Desu!