- Duel Masters FE #11 (Shigenobu Matsumoto y Kôichirô Maki) - último número
- Geobreeders #14 (Akihiro Ito)
- Yura y Makoto #39 (Katsu Aki)

¡Mayu Desu!